Гадаад пасспорт шинээр авахад : 

  • Цахим үнэмлэх
  • Гадаад пасспорт авах мэдүүлгийг бөглөх /банкнаас авах/
  • Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3,5 х 4,5 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь
  • Эзэн нь өөрийн биеэр ирж материалаа өгнө