Гадаад пасспорт шинээр авахад : 

 • Цахим үнэмлэх
 • Гадаад пасспорт авах мэдүүлгийг бөглөх /банкнаас авах/
 • Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3,5 х 4,5 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь
 • Эзэн нь өөрийн биеэр ирж материалаа өгнө

Гадаад пасспорт дахин авахад : 

 • Цахим үнэмлэх бөглөх
 • Гадаад пасспорт авах мэдүүлгийг бөглөх /банкнаас авах/
 • Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3,5 х 4,5 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь
 • Өмнө нь авсан гадаад пасспортыг 11 дугаартай цонхон дахь улсын байцаагчаар хүчингүй болгож тэмдэглэгээ хийлгүүлнэ

Ямар тохиолдолд пасспортыг хүчингүй болгох вэ?

 • Эзэмших, ашиглах хугацаа дууссан
 • Пасспортод улсын хил дээр тэмдэглэл хийх зайгүй болж хуудас дүүрсэн
 • Пасспорт эзэмшигчийн зураг танигдахааргүй болж өөрчлөгдсөн
 • Гадаад пасспорт болон түүнтэй адилтгах баримт бичгийн бусдад шилжүүлж хуурамчаар ашигласан
 • Гадаад пасспортыг гэмтээсэн
 • Пасспортод бичсэн үг хэллэг, зурганд хуурамчаар засвар хийсэн
 • Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрээр уг гадаад пасспортыг хүчингүйд тооцсон
 • Хуульд заасан бусад үндэслэлээр хүчингүй болсон

Хүүхэд гадаад пасспорт авахад :

 • Төрсний гэрчилгээний хуулбар /эх хувь заавал авчрах/
 • Эцэг, эх буюу асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэх, гадаад пасспортын хуулбар
 • 7-с дээш насны хүүхэд өөрийн биеэр заавал эцэг, эх буву асран хамгаалагч , харгалзан дэмжигчийн хэн нэгний хамт баг хорооын засаг дарга болон сургуулиас олгосон зурагтай нэмэлт баримт тодорхойлолт авч ирэх
 • Асран хамгаалагчаар тогтооосон сум, дүүргийн Засаг даргын захирамж , шүүхийн шийдвэр хуулбарын хамт. 
 • Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3,5 х 4,5 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь
 • Гадаад пасспорт авах мэдүүлгийг бөглөх /банкнаас авах/

Гадаад пасспортын сунгалт хийлгэхэд : 

 • Цахим үнэмлэх
 • Гадаад пасспорт авах мэдүүлгийг бөглөх /банкнаас авах/
 • Эзэн нь өөрийн биеэр ирж материал өгөх шаардлагатай